Poradnie specjalistyczne

Rejestracja: 7:00- 20:00tel: 58 300 56 76, 58 320 89 98/99
PORADNIE W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

  • Poradnia okulistyczna
  • Poradnia otolaryngologiczna
  • Poradnia neurologiczna
  • Poradnia pulmonologiczna
  • Poradnia rehabilitacyjna - tylko wizyty lekarza 
  • Poradnia logopedyczna


PORADNIE SPECJALISTYCZNE – wizyty płatne
Rejestracja: 7:00-18:00, tel: 58 300 56 76, 58 320 89 98/99

  • Poradnia dietetyczna
  • Poradnia endokrynologiczna
  • Poradnia rehabilitacyjna - zabiegi

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego